Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki yazımızda proje yönetiminin tanımından, başarı ve başarısızlığından, kısıtlarından bahsetmiştik. Şimdi proje fazları ve metodoloji’den kısaca bahsedelim.


Aklıma hemen bir soru geliyor tabiki : Proje neden fazlara bölünür ?

 • Projeler doğası gereği başlanğıçta risk ve belirsizlik içerir.
 • Projelerin daha küçük parçalara bölünerek kolay yönetilmesi sağlanır.
 • Delegasyonda kolaylık sağlar.
 • Kontrolü kolaylaştır.
 • Organizasyonun yürüyen genel süreçleriyle entegrasyonu kolaylaştırır.

 

Proje Fazları


 Böylece kontrol edilebilir ve yönetilebilir parçalara bölünmesi sağlanır. Her bir faz sonunda kontrol noktası vardır. Bu kontrol noktalarına Teslimat adı verilir. O fazda istenilenler gerçekleşti mi diye soru sorulur. Bir problem var ise o faz için yapılması gerekenler tekrar gerçekleştirilir. Hatalar var ise, sonraki fazların etkilenmesi engellenir. İstenilenler tamamlandıysa, onay alınarak bir sonraki faz’a geçiş yapılır.


Proje fazlarının öneminden bahsettikten sonra, biraz da Metodoloji’ ye bakalım.
  Metodoloji, aktivitelerin tutarlı, uygun, kalıcı ve tekrar edilebilir şekilde, bir şeyin nasıl olduğunu ya da olacağını açıklayarak bir rehber olarak kullanılmasıdır. Özetle; dokümante edilmiş doğru planlama ve uygulama yoludur.
 Bir projenin başından sonuna kadar geçen başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve kapanış süreçlerini detaylı olarak ele alan adımlar listesine de Proje Yönetimi Metodolojisi denir.


Peki proje yönetimi metodolojisi neden gereklidir ?

 • Her projede ihtiyaç duyulan ürünün/hizmetin farklılık göstermesi
 • Projeye dahil olan kaynakların değişkenlik göstermesi
 • Şirket içinde yürüyen farklı projelerin ilerleyişleri hakkında karşılaştırılabilir verilerinin oluşturulması
 • Üst Yönetimle/Müşteriyle, proje ekini arasında iletişimin kolaylaştırılması.
 • Geleceğe bilgi bırakabilmek.
 • Proje süreçlerini insanların alışkanlıklarına bırakmamak
 • Proje Yönetimi Ortak Kültürünü oluşturmak


 Görüldüğü gibi özellikle şirketlerdeki projelerde kesinlikle proje yönetimi metodolojisi bulunması gerekir. Tabi bu sağlarken Proje Yönetimi Ofislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Proje Yönetim Ofisi


 Proje Yönetim Ofisi (PYO), kendi alanına giren projelerin merkezi olarak ve koordinasyon içinde yönetimiyle bağlantılı çeşitli sorumluluklar üstlenen organizasyonel bir birimdir. Proje yönetimi konusunda bilgi toplar, dağıtır. Yöntem ve standartların takipçisidir. Proje yönetimi araçlarını seçer ve geliştirir. Proje yöneticilerinin bağlı olduğu bölümdür. Projelerin statü ve ilerleme raporlarının periyodik olarak yayınladığı, önerilerin, yorumların ve temel kriterlerle karşılaştırılmaların yapıldığı bölümdür. Bu bölüm şirketlerin proje yönetimindeki kalbidir.


 Metodoloji ve PYO sayesinde projeler daha sağlıklı ilerlemektedir. Proje yönetim metodolojisi ve ofisinden sonra Organizasyonel Yapı ve bu yapıdaki roller ve sorumluluklardan bahsedeceğiz. Bir sonraki yazımın konusu şimdiden belli oldu bile :)


  Herkese Merhaba.

  Uzun ve yoğun bir haftadan sonra dinlenmek için iyi haftasonları şimdiden :)

  Bir önceki yazımda proje ve operasyon hakkında bilgiler vermiştim. Kafamızda projeye dair bazı bilgiler yer edinmeye başlamıştır umarım. Fazla uzatmadan hemen aldığım notlardan anlatmaya başlayalım.

Nedir bu Proje Yönetimi ?

  Kısaca; proje paydaşlarının, projeden kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamak için  bilginin, becerinin, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Diğer bir deyişle BÖL – YÖNET, BİRLEŞTİR – DENETLE şeklinde tanımlayabiliriz.

 • BÖL : İş kırılım yapısı, kaynakların atanması, zaman fazlı bütçenin oluşturulması.
 • YÖNET : Proje organizasyonu, ekip yönetimi, güç-yetki, problem çözme
 • BİRLEŞTİR : İş kırılım yapısı, işlevsel gruplar, sorumluluk matrisi, maliyet hesap planı
 • DENETLE : Performans izleme, tümleşik maliyet/zaman kontrol sistemi

  Yukarıdaki bahsettiğimiz gibi proje yönetimi oldukça önemlidir. Riskleri kontrol etmek, maliyetleri azaltmak, zamanında ve bütçesinde işleri tanımlayabilmek, rekabet avantajı, ölçülebilir sonuçlar ve yatırımın geri dönüşü, proje yönetiminin önemini bir kez daha bize hatırlatır. Projeyi yönetirken bazı kısıtlar vardır. Aşağıda bunlardan bahsedelim biraz.

Bir projenin yönetilmesinde en önemli 3 kısıt bulunmaktadır.

 

TSC

 

Kapsam : Yapılmak istenen ? – Proje başlangıç belgesi, kapsam tanımı ve iş kırılma yapısındah bahsedilir.

Zaman : Ne kadar zaman ? – Gantt çizelgeleri, ağ diyagramları, kritik yok analizi hazırlanır.

Maliyet : Ne kadar maliyet ? – Maliyet tahminleme, kazanılmış değer yöntemi uygulanır.

  Bu 3 kısıtı yönetmek ve ortaya çıkan kaliteyi sağlamak çok önemlidir. Projenin başarısı, teslim edileceklerin; istenen özelliklerde, belirtilen süre ve bütçe dahilinde tamamlanmasıdır. Peki projenin başarılı bir sonuçlanması için neler gereklidir ? Özetle;

 1. Proje paydaşlarını belirlemek
 2. Proje kapsamının detaylı olarak belirlenmesi
 3. Proje hedefinin, kısıtlarının ve varsayımlarının belirlenmesi
 4. Projenin planlanması
 5. Proje organizasyon şemasının hazırlanması
 6. Projede görev alacak kişiler için rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 7. Proje kontrolü
 8. İletişim yönetim planının hazırlanması
 9. Proje yöneticisinin etkinliği

  Yukarıdaki maddeleri sağladığımız zaman, projenin başarısı için adımlar atmış oluruz. Bunları yaparken ilgili taraflar arasında  kötü iletişim, doğru planlama yapılamaması, kaynakların yetersiz olması, maliyetlerin kontrolden çıkması, zayıf-yetersiz yönetim  gibi nedenlerden dolayı da projelerin başarısızlığına neden olurlar.

  Bugün biraz giriş yaptığımızı düşünüyorum. Proje yönetimin tanımından, başarı ve başarısızlığından, kısıtlarından bahsettik. Bir sonraki yazımızda Proje fazları ve metodoloji’ den bahsedeceğim.

Kendinize iyi davranın :)

Uzun bir aradan sonra herkese Merhaba.

  Zamanımızın çoğunu kapsayan iş hayatı dışında, almak istediğim eğitimlerden biri de “Proje Yönetimi” idi. Eğlenceli ve fazlasıyla bilgi edindiğim eğitimden kısa kısa almış olduğum notlardan paylaşmak istiyorum.

Uluslararası Proje Yönetimi Standartlarının üzerinden hemen kısa bir şekilde geçersek;

 

  Tahmin edileceği gibi en çok bilinen PMI’ dır. PMI kendi içerisinde PMP, CAPM, SP, RMP, ACP gibi sertifikasyonları mevcuttur.

  Standartlara değindikten sonra, proje yönetiminin kapsadığı alanlara bakalım. Tabi ki birçok bilgi alanları mevcuttur. Kapsam, Zaman, Maliyet, İletişim vs gibi örnekler verilebilir. Bu bilgi alanlarının, süreçlerini ve eşleştirilmesine değineceğiz.

  Proje denilince aklımıza hemen paydaşlar gelmektedir. Müşterinin ihtiyaçları, Proje Yöneticisinin isteneni anlaması, İş Analistinin kapsam doğrultusunda tasarım yapması, Mühendisin en uygun çözümü bulması gibi uzatılabilir.

  Kurumlarda yapılan işleri örnek alırsak, hedeflere ulaşmak için birçok iş yapılır. Bu işlerde proje veya operasyon işi olarak sınıflandırılırlar. Hepimiz bu iki ismi çok duymuşuzdur. Proje; belirli bir zaman dönemini kapsar. Geçicidir ve biter. Operasyon ise; sürekli gerçekleştirilen ve tekrarlanan faaliyetler bütünüdür.

 

 

Peki proje ve operasyonun ortak özelliklerine bakacak olursak;

 • Kaynaklar (insan-makine) tarafından gerçekleştirilmesi
 • Belli kısıtların olması
 • Organizasyonun hedeflerine ulaşmak için Planlanır, Yürütülür, İzlenir ve Kontrol edilirler.

 

Farklı tarafları ise;

 • Operasyon, hiç değişmeden ya da az değişiklikle tekrarlanır. Proje ise, yenidir.
 • Operasyon, sıradandır. Proje ise tekrarlanmaz.
 • Operasyon, süreklidir. Proje ise bir defa yapılır.
 • Operasyon, daha önce yapılmıştır ve daha sonra aynı şekilde yapılma durumu vardır. Proje ise daha önce yapılmamıştır. Daha sonra aynı şekilde yapılamaz.
 • Operasyon da geçmiş bilgi ve tecrübe mevcuttur. Her şey belirlidir, tanımlıdır. Proje de ise tecrübe azdır veya yoktur. Belirsizlik vardır.

 

  Anlaşılacağı gibi Proje, yeni bir ürün/hizmet oluşturmak için bir defaya mahsus olmak üzere ortaya konulan geçici bir çabadır. Projelerin geçici olması bir başlangıç ve bitişi olduğunu gösterir. Operasyon, projelerin bitiminde başlar. Başlangıç ve bitiş tarihi yoktur. Sürekli olarak kendini tekrar eder.

Proje Örnekleri : Bina yapmak, yazılım geliştirmek, otomobil modeli geliştirmek, kitap yayınlamak vs.

Operasyonel İşler : Seri halde araba üretmek, uçak bileti satmak, müşteriye tarife satmak vs.

 

  Gördüğünüz üzere iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız iki terimden bahsederek “Proje Yönetimi ” ne giriş yaptık. Bir sonraki yazımızda Proje Yönetimi Nedir ? Araç ve Teknikleri Nelerdir ?  Bunlardan bahsediyor olacağız.

Takipte kalın :)