CRM, “Müşteri İlişkileri Yönetimi” nin kısaltması olarak kullanılmakta. CRM bir şirket felsefesi olarak düşünülmeli ve CRM yazılımları ise sadece bu felsefeyi hayata geçirmek için kullanılan araçlar olarak görülmelidir. CRM, “müşteri odaklı çalışma felsefesidir”. Bu doğrultuda, tüm şirketin vizyonunu değiştirerek müşteri odaklı bir yapıya bürünmesi gerekmektedir. Bu değişim çok ciddi bir süreçtir, çok iyi yönetilmeli ve üst yönetim tarafından destek verilmesi gerekmektedir. CRM'i iki kola ayırarak hem felsefi, hem de bir yazılım olarak tanımlayabiliriz.

CRM yazılım olarak nedir?

Bir şirketin satış, servis ve kampanya yönetimi için kullanabileceği bir uygulamadır. Müşteri ilişkilerini güçlendirmeye ve kayıt altında tutmayı hedefleyen, şirketlerde müşteri ile çalışanların ne zaman ne yaptığının takibini sağlayan, müşterilerle yapılan tüm hareketleri kayıt altına alan bir yazılımdır.. Şirketlerin, müşteri bilgilerini elemanlardan bağımsız olarak saklayabilecek olan bir uygulamadır. Elemanlar ayrılsa bile bilgi şirkette kalır ve yeni gelen eleman müşterilere eskisi kadar hakim olma şansına sahip olacaktır. Satış veya teknik servis personeli gibi çalışanların, yerden bağımsız olarak, internete bağlanabilecekleri herhangi bir yerden (ofis, ev, starbucks, carrefour, terminaller, otobüs, vs) sisteme bağlanarak çalışmalarını yapabileceklerdir. Genellikle bir teknoloji olarak görüldüğü halde aslında daha çok bir iş modelidir. Mobil CRM çözümümüz çok esnek bir yapıya sahip olduğu için müşterilerin iş modellerine göre şekillendirilebilinmektedir. Yazılım çalıştırıldığı zaman bir şirketin hayat kaynağı durumuna gelecektir. İş modelinin ve süreçlerin doğru kurgulanması başarısını da artıracaktır.


Yorum ekle